Visjoner for jentefotballen

Fotball er den største lagidretten for jenter i Norge. Likevel er idretten i stor grad dominert av gutter og menn, både på og utenfor banen. Av spillere som er 13 år og eldre er det hos NFF registrert ca. 180.000 herrespillere og 70.000 damespillere. I Nordland viser statistikken ca. 1500 kvinnespillere og ca. 4000 herrespillere. Disse tallene må det gjøres noe med. Ikke for statistikken sin del, men for at mange fler jenter burde få trives med å spille fotball.

Norges Fotballforbund er i verdenstoppen innen jente- og breddefotball. Derfor burde det være lett å øke andelen av jenter og kvinner som spiller fotball og redusere frafallet. Dette gjelder ikke kun de aktive spillere, men også for trenere og dommere i klubbene. Men slik er det dessverre ikke per i dag på et mer generelt nivå. Mange jenter spiller fotball og det er plass til enda flere. Men hvordan skaper vi egentlig de beste rammene for jentefotballen?

«Alle Jentan» og «Toppgruppa jenter» Flere spennende prosjekter nasjonalt og i Nordland peker i riktig retning. «Alle Jentan» er et eksempel på prosjekt som ble startet av IK Grand Bodø og IK Junkeren. Målet med initiativet er å styrke jentefotballen og spesielt rekruttering til klubbene i Bodø. Målgruppen er primært jenter som ikke spiller organisert fotball. NFF Nordland har adoptert tiltaket og gjennomført det i samarbeid med klubber i Nordland. Også her er målet å rekruttere flere jenter til fotballen, starte nye lag og forsterke samarbeidet mellom klubbene rundt jentefotballen. Initiativet har vært gjennomført i 2021 og vil fortsette de kommende år.

På kommende års ønskeliste over oppgaver og mål som burde få større oppmerksomhet vil det være prioritert at holde lengre på spillerne, redusere frafallet og jobbe strategisk med at rekruttere flere kvinnelige trenere, dommere og ledere i klubbene. Samarbeid mellom klubber og krets vil være helt nødvendig for at lykkes her.

Som en viktig del av spillerutviklingen i NFF Nordland er det for første gang i 2021 arrangert og gjennomført samlinger for «Toppgruppe Jenter» i Nordland fotballkrets. Dette er et nasjonalt tiltak som nå gjennomføres i Nordland for at styrke jentefotballen i ungdomsårene. Tiltaket bidrar til utvikling og oppfølgning av de spillere som er kommet lengst i kretsen i sin årgang. Det er positivt for de som er med.

Koordinert innsats

Skal vi lykkes med å få jentene på banen, må det et større løft til, et løft som går utover hva som er «vanlig» praksis i klubbene. Rekruttering og inngangen til fotballen er noe av det viktigste vi kan holde på med - dette gjelder for både jente- og guttefotballen. Hvis vi i større grad skal lykkes med jentefotballen må rekruteringen for alle årsklasser og den første tid innen fotballen ha mye større oppmerksomhet. Det er eksempler fra Danmark der jenter i 1. klassen, i en oppstartsperiode hentes av busser på skolen og kjøres til fotballtrening. På mindre plasser gjennomføres det fellestreninger for alle jentene på årskullet. Dette er med på å skape trygghet, sammenhold, felleskap og bidra til en god start. Avhengig av avstand kan spillerne også i god miljøvennlig stil sykle sammen til trening.

Når det gjelder rekruttering vil også skolen/Skolefritidsordningen (SFO) kunne være en viktig samarbeidspartner. Jvf. et dansk tiltak der man har lykkes veldig positivt med at rekruttere jenter til fotballen, er klubbenes samarbeid med SFO løftet frem som noe av det viktigste. Det er eksempler på at man over en periode på et par år har rekruttert nærmere 10 gange så mange spillere, som en konsekvens av slikt samarbeid. Dette er samarbeid som vil være positivt for alle parter og bidra til god folkehelsa. Med folkehelsa mener jeg forskning som viser til at barn har stort utbytte av fotballtrening. Både på kort sikt med positive effekter på fysisk form, helse, velvære og læring – og på lang sikt som effektiv forebygging av livsstilssykdommer.

Noe av det viktigste vi holder på med innen breddefotballen er å skape aktivitet, utvikling og den gode rammen rundt fotballen – lykkes vi her, vil det bli enklere at rekruttere og holde på spillere. Jentefotballen er helt avhengig av utøvere, og dette krever koordinering og samspill med de som er rundt laget og ikke minst klubben og andre samarbeidspartnere i lokalsamfunnet.

Det finnes masse gode eksempler fra mange plasser der man har lykkes med rekruttering og beholde spiller, de må vi være flinkere å ta i bruk, i tillegg til egne strategier.

Visjoner for jentefotballen – fordobling av spillere innen 5 år?

Skal vi ta jentefotballen på alvor bør klubbene i mye større grad begynne å ha visjoner for jentefotballen og sette seg mål for hvor man skal være om eksempelvis 5 år. Klarer man eksempelvis en fordobling av antall jentespillere som starter innen fotballen i løpet av de neste 5 år? Strategier og mål som må innfris vil kreve noe ekstraordinært, som klubben eller klubbene i samarbeid, kan lage gode strategier for. Det vil handle om ressurser og en prioritering av jentene som viser at klubben ønsker at nå langt med en målrettet innsats.

Som utviklingen er per i dag innen jentefotballen er vi forpliktet til å være mye mer kravstore, visjonære og jobbe mer strategisk for at utvikle jentefotballen. Jentefotballen generelt vil kunne bli enda sterkere og få flere spillere dersom det brukes ressurser på det i klubbene. Jentene må også ha dyktige pedagogiske og fotballfaglige trenere og ledere som følger de opp. Det gjennomføres en del positive tiltak, men det trengs fortsatt et større løft.

Spørsmålet er hva som skal til for at jentene i mye større grad kan prioriteres innen fotballen, gode treningsforhold, utvikling og fellesskapet som er viktig innen fotballen generelt. Hva skal til for at få flere ildsjeler og klubber som engasjerer seg for jentefotballen, og som prioriterer at løfte denne utfordring vi har snakket om i så mange år.

Nå er det ett nytt år med nye muligheter og herved er ballen og visjoner for jentefotballen sparket videre til klubbene – det er her utvikling skapes!

Godt nytt år – for en styrket innsats innen jentefotballen


Allan Berg

Trener og foreldre

Mo i Rana