Årets skattelister viser at en gjennomsnittlig, skattepliktig lurøyfjerding har en formue på 399.236 kroner. Dette plasserer lurøyfjerdingene på formuetoppen i Nordland. En gjennomsnittlig formue pr. skattebetaler i Lurøy ligger nesten 135.000 kroner over ei gjennomsnittsformue i Nordland, og nesten 8.000 kroner over landsgjennomsnittet.

Store utslag

Det gjennomsnittlige lønnsnivået i Lurøy er imidlertid ikke spesielt høyt – 190.003 kroner. Dette er 17.000 kroner under fylkesgjennomsnittet, og 45.000 kroner lavere enn ei gjennomsnittlig norsk lønn. Også på utlignet skatt ligger Lurøy under snittet, med 60.701 kroner pr. person. Dette er 6.000 skattekroner mindre enn gjennomsnittet for Nordland, og 20.000 kroner under landsgjennomsnittet.

Millionærøya

Forklaringen på at lurøyfjerdingene kommer ut som de mest velformuende i fylket, er sammensatt. Med forholdsvis få innbyggere trekker store formuer hos enkeltpersoner gjennomsnittet kraftig opp.

Oppdretts- og fiskerimiljøene i kommunen er det som trekker opp. gjør at som står spesielt sterkt på Lovund med familiene Meland og Olaisen i front. En gjennomgang av formuetoppen i Lurøy viser at navnene bak elleve av de 20 største formuene i Lurøy, har adresse Lovund. Disse elleve har formuer på fra fem millioner kroner til 23 millioner kroner, og sitter til sammen på formuer for 150 millioner kroner.

Bodø på lønnstoppen

Høyest gjennomsnittsinntekt i Nordland finner man i Bodø, med 234.898 kroner. Lurøy har som nevnt høyest formue. Mens bodøværingene topper også lista over hvem som betaler mest skatt i Nordland, med 80.105 kroner. Bodøværingene er med sin inntekt og sin skatt nesten oppe på landsgjennomsnittet, som er 235.071 kroner i netto skattbar inntekt og 80.722 kroner i utlignet skatt.

En oversikt over tallenes tale for samtlige kommuner i Nordland viser for øvrig at økonomisjefene i Bø kommune nok kan ha grunn til å være litt skremt over den økonomiske situasjonen. Kommunen har lavest gjennomsnittsinntekt i fylket, med 170.351 kroner. Og kommunens innbyggere er også dem som betaler minst i skatt i Nordland, med et snitt på 48.874 kroner i utlignet skatt. Mens Ballangen har den gjennomsnittlig laveste formuen, med 186.337 kroner pr. innbygger.