Kommunens takst på et naust har fått nausteieren til sperre opp øynene. Men til liten nytte

Kommunen mener at at skattetaksten er korrekt og avviser at naustene skal rives.