Dette forteller skattetallene

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Skattelistene 2014 [RB] Stusser du over tallene som vises på skattelistene? Her er forklaringen på tallene du ser i skattelistene.

  • Inntektstallene er skatteyterens netto inntekt, det vil si summen av lønnsinntekt, næringsinntekt, og kapitalinntekt, men etter minstefradrag, særfradrag, gjeldsrenter og andre fradragsposter.
  • Formuesbeløpene er nettoformue som vil si summen av bankinnskudd, aksjer, faste eiendommer, biler, båter og annet løsøre. For eiendommer og løsøre er formuesverdien oppført med ligningsverdi og ikke reell salgsverdi.
  • Skattetallene forteller hvor mye hver enkelt totalt har betalt i skatt.
  • Skattelistene for 2014, som offentliggjøres av Skattedirektoratet, ble lagt fram klokka 03.00 fredag 16.oktober.

Artikkeltags