I morgen er siste frist for selvangivelsen. Disse gruppene vil bli gransket ekstra nøye i år

FØLGER MED: Skattedirektør Hans Christian Holthe varsler at de som leier ut eller har solgt bolig vil bli sjekket ekstra nøye i år.

FØLGER MED: Skattedirektør Hans Christian Holthe varsler at de som leier ut eller har solgt bolig vil bli sjekket ekstra nøye i år. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

I år sjekker Skatteetaten mange personer ekstra godt. Dette må du vite

DEL

Torsdag kveld er siste frist for å levere selvangivelsen for 2014.

Tidligere denne uka sa varslet Skatteetaten at de vil sjekke tre grupper ekstra nøye i forbindelse med skatteoppgjøret. Det skriver Nord24.

Disse er:

** De som har skattepliktige inntekter etter salg av bolig.

** De som har skattepliktige leieinntekter på bolig.

** De som har merkostnader i forbindelse med pendling.

LES MER: - Spørsmål om festetomter går igjen før årets selvangivelse skal leveres

LES MER: Nå har du bare noen dager på deg. Disse åtte tipsene kan spare deg for flere tusen

Utleie i egen bolig

Skattereglene for salg av bolig er ganske enkle og greie. Har du bodd i boligen i 12 av de 24 siste månedene, trenger du ikke skatte av eventuelt overskudd fra salget.

Det motsatte gjelder hvis du har kjøpt en bolig, som du deretter selger med tap. Da kan du ikke ha bodd der de siste 12 månedene, dersom du vil ha fradrag for tapet.

For leieinntekter er imidlertid regelverket litt mer komplisert.

Hvis du leier ut hele eller en større del av boligen din og utleieinntektene overstiger 20 000 kroner, blir alle utleieinntektene fra boligen i løpet av året skattepliktige.

- Med «større del» menes at utleieverdien av den delen du leier ut er høyere enn utleieverdien av den delen du selv bruker til egen bolig. Betaler du ikke skatt av utleien kan du heller ikke få noen fradrag, forklarer forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB.

Dette gjelder for eksempel de som leier ut to sokkelleiligheter i egen bopel. Da er sannsynligvis leieverdien av disse høyere enn den teoretiske leieverdien av boenheten du selv bor i, hvilket gjør leieinntektene skattepliktige.

Utleie av annen bolig

Er du i tvil om inntektene er skattepliktig, bør du ikke føre de rett inn i selvangivelsen. Forklar hele saken og oppgi inntektene på et vedlagt ark, og begrunn hvorfor de er skattefrie.

Dersom du vet at inntektene er skattefrie, for eksempel hvis du leier ut en sekundær bolig du eier, må du fylle ut skjema RF1189.

- Husk å få med alle fradragene du da har krav på, sier Silje Sandmæl, som lister opp alle utgifter du kan føre som fradrag:

Vedlikeholdsutgifter, kommunale utgifter, festeavgift, forsikringer, eiendomsskatt, annonsering av boligen på Finn eller avis, reiser i forbindelse med visning, lys og varme (hvis inkludert i leia).

- Hvis du leier ut møblert kan du i tillegg få fradrag for møbelslitasje. Er det et kortsiktig leieforhold kan du trekke fra 15 prosent av brutto leieinntekt. Er leieforholdet tre år eller mer kan du trekke fra 15 prosent av møblenes verdi som fradrag hvert år, forklarer Sandmæl.

Posten for vedlikeholdsutgifter er litt kinkig. Du får nemlig fradrag på vedlikehold som setter boligen tilbake i opprinnelig stand, men du får ikke fradrag for oppussing som regnes som en standardheving som øker boligens verdi.

Sandmæl forklarer:

- Eksempel på vedlikehold kan være å skifte ut gamle vinduer eller male huset. En påkostning derimot kan ikke trekkes fra i leieinntektene. Eksempel på en påkostning kan være å bygge en ny terasse, eller legge parkett hvor det har vært teppe.

Fradrag for vedlikehold føres mot leieinntektene i post 2.8.2.

Artikkeltags