Gå til sidens hovedinnhold

Rana og Hemnes med på nytt prosjekt for å få fart i skogbruksnæringen

Artikkelen er over 2 år gammel

Rana og Hemnes er to av fem helgelandskommuner som skal være med på nytt prosjekt.

Skogen på Helgeland har et stort potensial for å utnyttes mer lønnsomt. Nå skal arbeidet med skogbruksnæringen systematiseres.

– Det er behov for en ressurs på Helgeland som kan bidra til å øke kompetansen både hos skogansvarlige i kommunene og hos skogeierne. En skogpådriver vil kunne bidra til å skape aktivitet og verdiskapning i tett samarbeid med kommuner, skogeierlag, skogeiere og andre. Erfaringer fra Trøndelag viser at skogpådrivere i ulike varianter har stor effekt for den generelle aktiviteten i skogbruket, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF) i en pressemelding.

Fylkesrådet bevilger derfor 550.000 til prosjektet «Skogpådriver for Helgeland 2018-2022» i regi av Skognæringa Kyst.

Nordland har ni prosent av de produktive skogressursene, men står bare for to prosent av avvirkningen.

– Grunnen til den lave avvirkningen er blant annet at næringen er oppdelt i mange små eiendommer. Det gjør det vanskelig å hente ut tømmeret på lønnsomt vis. En annen stor utfordring er mangel på infrastruktur, rett og slett å få ut tømret fra skogen og til mottaker, sier fylkesråden.

Hun er tilfreds med at prosjektet skal se nettopp på disse forholdene.

Målsettinger

Målsettingene i prosjektet beskriver slik:
 

  • Bidra til økt innsats i skogen med sikte på økt produksjon, bedre kvalitet og god økonomi.
  • Bidra til økt verdiskaping fra skogbruket i regionen gjennom satsing på infrastruktur, skogvegsbygging og -opprustning.
  • Drive kompetansehevende tiltak rettet mot skogeiere i regionen. Kunnskapsutveksling og samarbeid med skognettverk i Trøndelag.
  • Samarbeide med kommuner, skogeierlag, skogeiere og andre for å skape aktivitet og verdiskaping.

Styringsgruppe

Prosjektet skal gjennomføres i kommunene Rana, Hemnes, Vefsn, Grane og Hattfjelldal, og har en økonomisk totalramme over tre år på tre millioner kroner.

Det etableres en styringsgruppe med representanter for ordførerne og skogbruksansvarlige i kommunene, Allskog, Statskog og Skognæringsforum Nordland. Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune er tiltenkt en rolle som observatør i styringsgruppa.

Kommentarer til denne saken