Polarsirkelen videregående skole blir en mønsterskole. Ikke bare bygningsmessig, men også når man ser til innholdet – et samfunn i miniatyr

Av
DEL

LeserbrevLik rett til utdanning har alltid vært viktig for Arbeiderpartiet. Alle barn skal ha mulighet til å fylle sitt potensial i en skole som ser den enkelte. Det gjelder også i videregående opplæring.

Den norske skolen har vært en av de fremste i verden på å utjevne sosiale forskjeller, der diskusjonen ofte har handlet om faglige forskjeller og skjevrekruttering til høyere utdanning.  Vi vet imidlertid at det også er andre forskjeller. Hver dag går tusenvis av elever til skolen uten frokost i magen og matpakke i sekken.

I nesten alle andre land i Europa får elevene et skolemåltid. Det gir næring og det gir læring, fordi man er mer konsentrert. Det utjevner urimelige helseforskjeller. Skolemat er også bra for folkehelsa og for det sosiale fellesskapet.

Nordland Arbeiderparti satser på elevene i den videregående skolen. I Rana vises det, ikke minst gjennom oppbygginga av den videregående skolen på Mjølan.

Polarsirkelen videregående skole blir en mønsterskole. Ikke bare bygningsmessig, men også når man ser til innholdet – et samfunn i miniatyr, der de som skal bli elektrikere går på samme skole som fremtidige sykepleiere og ingeniører.

Vi har de siste par årene satset på å gi ungdommene i videregående skole muligheten til frokost før skoledagen starter.

Studier har vist at frokostinntak kan ha positiv effekt på skoleprestasjoner, blant annet på kognitiv funksjon, konsentrasjon og akademisk prestasjon. Nå ønsker vi også at ungdommen skal få tilbud om skolelunsj fordi næring bidrar til læring.

Godt valg!

Linda Veronika Eide

8. kandidat Nordland fylkesting  

for Arbeiderpartiet

Artikkeltags