20 år med elev- og lærlingombud i Nordland: – Det er fantastisk at vi har noen som tenker på vårt beste

Fra venstre Gabriel Kappfjell, Zandra Hilstad, Benedicte Finneide og Anette Bang

Fra venstre Gabriel Kappfjell, Zandra Hilstad, Benedicte Finneide og Anette Bang Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

I år er det 20 år siden Nordland fylkeskommune opprettet landets første elev- og lærlingombud, skriver Nordland fylkeskommune i en pressemelding.

- Siden den gang har samtlige fylkeskommuner med unntak av Finnmark fulgt etter. Og ombudet er utvidet til i dag å hete elev, lærling- og mobbeombud. Det skjedde etter at det i 2017 kom endringer i opplæringsloven hvor skolene ble pålagt en større og mer aktiv rolle i å forhindre mobbing og trakassering, står det i pressemeldingen.

For elevenes beste

Elevrådsrepresentantene Benedicte Finneide, Anette Bang og Zandra Hilstad på Polarsirkelen skole er glade for at de har et elev, lærlinge- og mobbeombud.

- Det er fantastisk at vi har noen som tenker på vårt beste, som kjemper vår sak og som er der for å hjelpe oss sier Anette Bang.

Engasjert

De er enige i at det er viktig at ungdom engasjerer seg og deltar i spørsmål som omhandler dem selv. For eksempel ved å være med i elevrådet på skolen man går på.

- Det beste med å være med i elevrådet er følelsen av at vi blir hørt og at vi har noe å bidra med. Det at vi er med, gjør at skolen og læringsmiljøet på skolen utvikler seg til det bedre sier Zandra Hilstad.

Lærerikt

De forteller at de gjennom elevrådet får delta på lærerike kurs og konferanser.

- På skolen vår har vi mange yrkesfag og vi har blant annet vært på kurs hvor vi lærte mer om hva som venter oss når vi skal ut i lære, og hvilke rettigheter vi har som lærlinger sier Benedicte Finneide.

En møteplass

Gabriel Kappfjell, fylkesleder i Elevorganisasjonen i Nordland etterlyser bedre informasjon til elevene om mulighetene til medvirkning.

- Elevene burde få informasjon om hvor og hvordan de kan engasjere seg mere i egne rettigheter så tidlig som mulig. Mange er ikke klar over alle mulighetene som finnes. Så her har man en jobb å gjøre som vil kunne bidra til at enda flere blir med.

Tanker om fremtiden

Ungdommene har mange forslag og ideer om hvordan vi kan bli enda bedre i fremtiden.

Ungdommene har mange forslag og ideer om hvordan vi kan bli enda bedre i fremtiden.

- Det er viktig at elev, lærling- og mobbeombudet er godt synlig. Og så er det viktig at samtlige 

kontaktlærere helt i starten av skoleåret informerer elevene om Elev, lærling- og mobbeombudet, og hvordan man skal gå frem om man føler seg mobbet, eller om man føler rettighetene man har som elev ikke blir oppfylt sier Hilstad

Gabriell Kappfjell peker på et godt tiltak som nå er vekk.

- Tidligere har det hvert år vært en elevrådskonferanse. Det er veldig trist at denne konferansen nå ikke blir noe av. Dette har vært en god plass for elevrådsrepresentanter å komme i kontakt både med Elev, læring- og mobbeombudet og med andre elevrådsrepresentanter som de kan utveksle erfaringer og kunnskap med.

Lasse Knutsen som har vært elev, lærling- og mobbeombud siden 2017 setter pris på tilbakemeldingene fra ungdommen.

- Respons fra elever og lærlinger er vesentlig for den jobben jeg skal gjøre som ombud. Elever og lærlinger skal oppleve trygge og gode læringsmiljø. Da er de det angår de viktigste å lytte til - de vet best, står det i pressemeldingen.

Artikkeltags