Julebombe: Skoler skal rives i ekspressfart, rett før kommunevalget

Når kommunen nå lyser ut stillinger for å besette de tidligere kommunale lederjobbene, har vi i praksis fått et nytt ledd: direktørleddet. Det koster kommunen ca. 5 millioner ekstra i drift i året, står det i dette leserbrevet. Her illustrert med Ytteren gamle barneskole.

Når kommunen nå lyser ut stillinger for å besette de tidligere kommunale lederjobbene, har vi i praksis fått et nytt ledd: direktørleddet. Det koster kommunen ca. 5 millioner ekstra i drift i året, står det i dette leserbrevet. Her illustrert med Ytteren gamle barneskole. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerJulefreden har endelig senket seg og vi har fått ønsket venner og bekjente en god og fredfull jul. Så eksploderer julebomba i Rana No: Skoler skal rives i ekspressfart, rett før kommunevalget. Selv om det innebærer at nye, varige løsninger som ville gitt lovpålagt kvalitet, blir mye dyrere enn det burde blitt etter valget 2019. I budsjettdebatten tordna det fra talerstolen i kommunestyresalen og på lederplass i RB om uansvarlighet og manglende regneferdighet fra opposisjonens side. Sannheten er vel snarere at opposisjonen så tallene, alternativene og konsekvensene alt for tydelig, og kan stadig innkassere «hva sa vi», uten at det hjelper dagens unge, foreldre, skolefolk - eller julefreden - det aller minste.

Metaforen «brent jords taktikk» har fått stempelet usaklig. Å sanere bygg helt ned til et par måneder før valget – der meningsmålinger antyder nederlag for dagens posisjon – gjør likevel begrepet relevant. Dominoeffekten ble først brukt av president Eisenhower (snl.no), der han beskrev kommunismens fremvekst som en dominorekke som ville spre seg fra land til land. I dag er metaforen gyldig for å beskrive ulike situasjoner, langt utenfor den kalde krigen. Det er hensikten med språk. Det skal illustrere poeng. Selv om skoleposisjonen nok hadde syntes det var hyggeligere om opposisjonen «vendte det andre kinnet til» og lukket poengene sine med «syv segl».

Slik sparer kommunene seg til fant, blant annet på den unge generasjonens bekostning.  

Hvor hyggelig dagens skoleposisjon (AP, SV og H) syntes rådmannens tallmatriser fra desember i 2016 var, vites ikke. I matrisen skulle alternativ ni koste 455,5 millioner i investering. Det var det politikerne vedtok. Nå vet vi at Gruben blir vesentlig dyrere på grunn av sanering istedenfor renovering. Det blir Båsmo også. Derfor er tallene justert opp – både for opposisjon- og posisjonspartiene. Når kostnader knyttet til investeringer til Rana u er oppe i 177 millioner (bygg, park og vei – tall som rådmannen stykkevis og delt har lagt fram), kan vi spørre oss selv: ville vi ikke heller hatt helt ny 1.-10. skole på Gruben (200+177 millioner), framfor å klatte på Moheia?

Lappverk kan vi kalle det, for å illustrere at det ikke blir noen god helhet. Byggene er på mange måter uvesentlige. Det er læringsmiljøene vi sanerer gjennom endringen. Derfor får vi verken kvalitet i bygg eller innhold. For det har ikke vært noen plan om hva kommunen vil – annet enn å spare penger. Slik sparer kommunene seg til fant, blant annet på den unge generasjonens bekostning. 

På bekostning av den unge generasjonen? Hagelstormen om usaklighet kommer nok. Likevel kan vi konstatere at enhver oppmoding om evaluering av steg én av Rana ungdomsskole før man går videre til steg to, overhøres.  I de fleste bedrifter evaluerer man de minste små grep man gjør. Alvorlige, dyptpløyende endringer som rammer store deler av befolkningen, skal derimot ikke evalueres av Rana kommune. Det framstår som uansvarlig, og uansvarligheten går på de unges og skolefolks bekostning. Nettopp fordi «de sparte pengene» fra skole, unge og oppvekst, brukes til et nytt ledd i kommuneadministrasjonen - direktørene.

Det tar tiår å skape gode læringskulturer. Båsmo ungdomsskole har en slik kultur. De skal legges ned, slik Alteren ble lagt ned.

Når kommunen nå lyser ut stillinger for å besette de tidligere kommunale lederjobbene, har vi i praksis fått et nytt ledd: direktørleddet. Det koster kommunen ca. 5 millioner ekstra i drift i året. I tillegg har vi sett at direktørleddet har fått en kraftig lønnsøkning. 5 millioner var det Ytteren ungdomsskole skulle klare å spare inn i strukturtiltak. Sammenhengen er ganske innlysende, og organisasjonsendringa vil ikke få kommunen opp fra bunnplasseringa på kommunebarometeret, selv om vi har noen helt klare lyspunkt.

Hauknes og Båsmo (inkludert Alteren) barneskole sørger for kvalitetsheving i leseopplæringa, og Hauknes har ekstraordinære gode resultater, der bare 5 % er på lavt nivå og over 50% på høyt nivå i lesing (skoleporten.no). I tillegg hadde Båsmo ungdomsskole 44 skolepoeng våren 2018 (der landssnittet er 40). Det er de få stedene i kommunen vi kan dokumentere kvalitet over snittet. Det tar tiår å skape gode læringskulturer. Båsmo ungdomsskole har en slik kultur. De skal legges ned, slik Alteren ble lagt ned. Samtidig som gode skolebygg som gamle Ytteren barneskole skal saneres i ekspressfart. En måneds tid før valget i 2019. Slik fjernes julefreden.

Tidligere skolelista

Lena Aas, SP

Vegar Alterås, SP

Benny Gurendal, SP

Nina Mikkelborg, FrP

Line Ellingsen, Rødt

Stig Meisfjord, V

Artikkeltags