Beregner rundt en milliard til ny VGS i Mosjøen med byggestart i 2022 – nå har fylket pekt ut sitt alternativ

Mulighetsstudiet for ny videregående skole i Mosjøen er nå offentliggjort. Fylkeskommunen har gitt sitt forslag, og Vefsn kommune har seks alternative løsninger å se på.