En realisering av allaktivitetshuset på Gruben vil øke bolysten og attraktiviteten i Rana kommune. Nå går partiene i skoleopposisjonen ut og stiller seg positive til prosjektet, står det i en pressemelding fra partiene.

Skoleopposisjonen ved Rødt, Venstre, Senterpartiet, Kristelig folkeparti og Fremskrittspartiet er positive til realisering av allaktivitetshuset på Gruben, med de forutsetningene som ligger til grunn i søknaden som GIL Eiendom har sendt til kommunen. Kostnadene er redusert og banken har godkjent finansieringsplanen forutsatt at kommunen bidrar med 6 millioner i finansieringsstøtte, og en leieavtale på 1,5 millioner i året i tillegg til allerede inngått avtale for leie av gymsal til barneskolen.

- Partiene ser prosjektet som en del av den store visjonen om å bygge Rana for fremtiden, ruste kommunen opp til å bli attraktiv for framtidig arbeidskraft og for å skape et miljø der alle generasjoner kan møtes til helsebringende aktivitet, sier Line Ellingsen i Rødt.

- Dette er et prosjekt som virkelig bidrar til økt bolyst og som gjør Rana attraktivt. Vi i Venstre vil at Rana skal bli landets beste oppvekstkommune og dette prosjektet bidrar virkelig til dette, presiserer ordførerkandidat i Venstre Mats Hansen.

- I tillegg vil Allaktivitetshuset være viktig for å bygge Gruben opp som bydel, sammen med 1.-10. skolen, sier Nina Mikkelborg i FrP, som samtidig understreker at bydel Gruben er like stor som Sandnessjøen i innbyggertall.

Kristelig folkeparti har stor sans for tanken om å få de eldre til å bli aktive deltakere i Allaktivitetshuset gjennom både samfunnshus-delen og de ulike aktivitetene, møtearenaene og treningsforholdene det legges til rette for, står det i pressemeldingen.

Familiekonseptet og generasjonsaspektet trigger alle partiene, og hallen har en målgruppe som når langt utenfor bydel Gruben. Hallen har tre etasjer med ulik aktivitet for ulike generasjoner som skal nå 4000 brukere. Et klatretårn på 16 meter, basishall for turnere, squash-hall, rom for e-sport og kulturanlegg i tillegg til vanlige saler, er bare noen eksempler. Ikke minst er det viktig at hallen når de mange og små idrettene og gruppene som per i dag ikke har noe tilbud i Rana.

Ordførerkandidat, Johan Petter Røssvoll mener allaktivtetshuset på Gruben blir et godt og framtidsrettet tiltak for alle i Rana. Med alle aktiviteter dette bygget skal romme, gir det også muligheter for bruk utover kommunens grenser.

- Det er absolutt folkehelseperspektivet som er viktigst for Senterpartiet, klargjør Hilde Lillerødvann, og sammen går de fem partiene inn for å støtte hallen når saken kommer opp til politisk behandling.

Samtidig som partiene ser de positive mulighetene et løft som dette kan gi for både Rana og Helgeland, er de innforstått med at en såpass stor satsing innebærer en økonomisk risiko for de som forplikter seg økonomisk.

- Vi merker oss at bankene nå synes å være positive til å bidra og at de nødvendigvis også har gjort sine risikovurderinger. Såfremt banken godkjenner finansieringsplanen, vil kommunen løpe minimal risiko og får et anlegg som vil trekke til seg folk fra nabokommunene og hele Nord-Norge for ulike arrangement, avslutter Røssvoll.