Minst tre nye år med bruk av den nedslitte og forlengst utrangerte skolen har verken elevene eller de som arbeider på skolen fortjent

Ytteren skole: Den barneskolen elevene har i dag, har et flott uteområde, og selve skolen er fullt brukbar langt fram i tid med fornuftig vedlikehold, skriver Gunhild Løvstrand. Foto: Øyvind Bratt

Ytteren skole: Den barneskolen elevene har i dag, har et flott uteområde, og selve skolen er fullt brukbar langt fram i tid med fornuftig vedlikehold, skriver Gunhild Løvstrand. Foto: Øyvind Bratt

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LESERBREVSpørsmål til administrasjonen og politikerne i Rana Kommune.

Det som skjer angående utbygginga (nedbygginga?) av skolene i Rana, vekker stor interesse blant befolkningen. Mange, svært mange av oss, har store vansker med å forstå de vedtak som er blitt fattet av et flertall i kommunestyret. Vi er skuffet over politikerne, og den måten saken er behandlet på. Den siden vil jeg likevel ikke gå inn på nå.

Den nye skolen på Ytraheia, er planlagt som ungdomsskole med plass for bortimot 400 elever. Hit vil flertallet flytte de 250 barneskoleelevene som tilhører Ytteren skole. Utearealet er slett ikke tilfredsstillende for barneskolens bruk. Skolen har trafikkerte veier på tre sider samt en djup dal mot sør. Utfylling her gir likevel altfor liten plass for de aktiviteter som etterstrebes. Den barneskolen elevene har i dag, har et flott uteområde, og selve skolen er fullt brukbar langt fram i tid med fornuftig vedlikehold.

Uttalelsen, fra en representant i kommunestyret, om at dårlig resultat på normerte prøver vil forbedres ved flytting, faller på egen urimelighet.

Spørmål 1: Er det økonomisk forsvarlig å flytte 250 elever til en skole planlagt for bortimot 400 elever?

Er det planer her som ikke er offentliggjort? Skal skolen fylles opp ved å hente elever fra andre skoler? Les: Båsmoen! Om så er tilfelle er vel ikke alle barneskolene, bortsett fra Alteren, reddet. (Sitat Haaland). Er det nye planer om bruk av nåværende barneskole?

Elevene ved Moheia Videregående får ikke flytte til Mjølan før 2019. Deretter skal skolen pusses opp og klargjøres til ungdomsskole. Det betyr minst tre nye år med bruk av den nedslitte og forlengst utrangerte skolen på Selfors. Det har verken elevene eller de som arbeider på skolen fortjent. De har i flere år sett fram til nye lokaler på Ytteren.

Et stort arbeid fra lærerne og ledelsen ved Båsmo U. og Selfors U.er allerede lagt ned for å skape et best mulig miljø på Ytteren både med lokalet, med idrettshallen og for elevenes trivsel.

Spørsmål 2: Er det et økonomisk problem å benytte nyskolen som ungdomsskole i minst tre år framover?

Spørsmål 3: Økonomien i det heile synes uklar. Det opereres med forskjellige tall etter hvem som uttaler seg. Er det noen som sitter inne med de eksakte tall for kostnadene ved utbygginga framover?

Vi har fått tallene for tapte inntekter fra staten ved at elevtallet minker, ellers synes tallene uklare.

Jeg foreslår følgende:

1. La ungdomsskoleelevene flytte inn i den nye skolen på Ytteren som er planlagt for dem. Om det etterpå blir aktuelt med flytting til byen, vil tiden vise.

2. Det er uverdig alltid å sette de svake gruppene – skole, eldre og omsorg - opp mot hverandre. Å finne fram millioner til ny flyplass var visstnok en enkel sak.

Gunhild Løvstrand

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags