Valgkampen nærmer seg slutten, og det ser ut til å være en viss uro under himmelen, for ikke å si i velgermassen. Siste meningsmåling antyder sågar et maktskifte i Rana, siden partiene i skoleopposisjonen har knapt flertall. Posisjonen (altså AP og SV) går ut med en rekke krasse utspill mot først og fremst SP og Rødt, mens Høyre, som enten de vil eller ikke er en del av dagens flertall, sitter relativt stille i båten - og ser ut til å ha en viss suksess med det.

Seineste utspill var fra APs Jimmy Losvik, som var nokså nær å dra fram det gode gamle kommunistspøkelset, men han er jo en hyggelig kar og bedyrer at det var nå ikke sånn ment. Han er likevel bekymra for "spriket" mellom de ulike partiene i Skoleopposisjonen. Det er i det hele tatt en gjennomgangstone i APs og SVs retorikk i disse dager: Hvordan skal en allianse av Rødt, V, SP, KrF og FrP kunne klare å "styre" Rana, så forskjellige som de er?

Og det dras fram en rekke områder hvor dette umulig kan gå. Ordfører Waage var for eksempel ute på LOs listetoppdebatt forrige mandag og advarte ranværingene: Vil vi få Rødts eller FrPs politikk når det gjelder bosetting av flyktninger?

Bare selve bruken av dette eksemplet tilsier at posisjonen i Rana sliter, for å si det forsiktig. Denne saken er den absolutt siste som kan tjene som skremselspropaganda overfor Ranas befolkning mot et maktskifte. Tvert i mot: Hvis det er ett område der politikerne i Rana skal ha ros for å ha stått usedvanlig omforent og samla, gjennom de siste 30-40 år faktisk, så er det dette! Helt fra 80-tallet har det hersket en påfallende enighet om bosetning av flyktninger. Rana Kommune har fått forespørsel fra myndighetene om å bosette X antall flyktninger i kommunen - politikerne har stort sett svart med enstemming å bifalle forespørselen. Lisbeth Flatraaker har skrevet en svært opplysende artikkel om dette i Årbok fra Rana fra 2000, hvis noen skulle være interessert. Og i årene etter år 2000 har det vært svært små avvik fra det som må sies å ha blitt regelen i Rana Kommune. I nabokommunene våre, Hemnes og Nesna, har det vært uenighet om bosetting av flyktninger - men ikke i Rana. Det tjener virkelig politikerne våre til ære, enten de kommer fra Venstre, Høyre, SV, Rødt, AP, KrF, Miljølista eller FrP. Kanskje har jeg til og med glemt noen her. Så hva i all verden er det som tilsier at noe skulle bli annerledes nå?

Jeg kan forstå at AP føler seg fristet til å ta i bruk skremselspropaganda i valgkampens sluttfase, foran det som muligens framstår som noe man ikke hadde sett for seg - men da kunne det være en idé jeg man børe være mer kritisk i valg av saker.

Alf Helge Straumfors, 1. kandidat for Rødt Rana