Klokken 10.02.12

leker lille-Per i gata

med en rød ball

gjennom hagen

gjennom porten

klokken 10.02.25

løper lille-Per

for å hente ballen

gjennom hagen

gjennom porten

klokken 10.02.25

kjører Tom

sin røde bil

mot byen

fredag den 13. Mai

klokken 10.02.45

ligger lille-Per

under Toms

røde bil

i en rød dam

med en rød ball

L...

Dikt/videregående skole