Det er i en pressemelding fra Indre Helgeland regionråd det fremgår at regionrådet er skuffet over at fylkesrådet i Nordland ikke har prioritert mer enn 100 millioner kroner til Bustneslia i første periode (2022-2027) i sin innstilling til Regional Transportplan.

Dette på tross av lovnader over flere år. Regionrådet forventer nå at Fylkestinget står ved sine tidligere lovnader og prioriterer inn Bustneslia tidlig i første periode av RTP med minimum 300 millioner kroner.

Ordførerne for kommunene som er med i Indre Helgeland Regionråd (Rana, Hemnes, Nesna, Lurøy og Hattfjelldal) kommer videre med følgende felles uttalelse:

«Nå må fylkeskommunen stille opp – og stå ved løftene til Rana-regionen/ Nord-Helgeland som ble gjentatt fra 2015 inntil nylig. Behovet for en snarlig opprustning av Bustneslia er bare blitt økende siden fylkestingets klare vedtak i 2018. Spesielt veksten i sjømatnæring – og «vektsjokket» som vil komme med Freyr er det svært viktig å få en fremtidsrettet løsning for Bustneslia for å kunne utvikle hele regionen som en fungerende bo- arbeids, - og serviceregion. Om få år er flyplassen en realitet, Freyr bygger battericellefabrikk, Nova Sea bygger nytt slakteri på Lovund i Lurøy, det er store planer på Nesna og dette kommer i tillegg til dagens trafikk og utfordringer på denne vegstrekningen. Vi hadde forventet at fylkespolitikerne løftet frem Bustneslia med bakgrunn i tidligere vedtak og utspill, og spesielt når vi hadde kommet med en ny løsning som koster 1/3 del av tunnelløsningen. I høringsmøte med Samferdselskomiteen i morgen vil dette være vårt viktigste innspill til RTP 2022-2033, slik forslaget ligger nå er dette alt for passivt fra Fylkespolitikerne. Regionrådet forventer at fylkeskommunen fortsatt prioriterer Bustneslia høyt og at de prioriterer Bustneslia tidlig i første 6 års periode. »

I pressemeldingen kommer det frem at arbeidsutvalget i regionrådet i dag har diskutert saken og fremover vil de jobbe med følgende fire løsninger for Bustneslia.

1. Videreføre dagens tiltak med økt vedlikehold/strøing i Bustneslia til ny vegløsning er ferdig!

2. Første prioritet for regionrådet er Bustneslia og viser til sitt innspill til RTP om ny trase uten tunnel til ca. 300 mill. kroner (Forslag fra entreprenør OSPAS)

3. Bustneslia må prioriteres i første periode av RTP 2022-2027 med minimum 300 millioner kroner.

4. Innspillet på ny trase må utredes videre slik at Fylkestinget kan prioritere denne i kommende økonomiplan 2023-2026 som skal behandles til høsten