Skuffet over manglende havnesatsing: – Dette er ikke i nærheten av det som blir kommunisert i festtalene

Havnetoppene i Mosjøen og på Mo er skuffet over regjeringens vegring mot å tenke grønt. – Sjøveien ligger der ferdig brøytet og ferdig saltet, sier Einar Andersen.