Slår alarm: Tror salget av elbiler vil bli strupet

Det blir stadig flere elbiler på norske veier. Men nå er det mørke skyer i hele nybilmarkedet. Bransjen tror det også vil gå kraftig ut over salget av elbiler.

Det blir stadig flere elbiler på norske veier. Men nå er det mørke skyer i hele nybilmarkedet. Bransjen tror det også vil gå kraftig ut over salget av elbiler.

Av

Bransjen tror på kraftig nedgang i bilsalget de neste årene.

DEL

[BROOM.NO] Nybilsalget har bremset kraftig opp under korona-krisen. Nå frykter bransjen at dette ikke bare er forbigående – men vil forplante seg videre ut over de neste årene.

Bilbransjen frykter konkret at det vil komme nesten 90.000 færre biler ut på veiene de neste årene, av dette 53.000 elbiler – sammenlignet med en normalsituasjon.

Resultatet vil bli en eldre bilpark, med mer forurensende og mindre trafikksikre biler.

– Selv om vi nærmer oss målet om å bare selge nullutslippsbiler, vil det lave salget føre til at det kommer over 50.000 færre elbiler ut på veiene. I tillegg vil det selges over 20.000 færre lavutslippsbiler, det vil si hybrider og ladbare hybrider. Nybilpolitikken fungerer ikke når folk ikke kjøper nye biler. Staten må etablere ordninger som får de mest forurensende bilene av veien, sier Stig Morten Nilsen som er adm. dir. i Norges Bilbransjeforbund (NBF), i en pressemelding.

53.056 færre elbiler

I 2019 økte snittalderen på bilene til 10,7 år, fra 10,5 år. Alderen på bilparken vil ytterligere øke når nybilsalget reduseres.

Bilbransjens prognose viser at frem til 2025 vil det selges nesten 90.000 færre nye biler, sammenlignet med en normalsituasjon.

I prognosen legges det til grunn rekordandeler av elbiler hvert år (90 prosent i 2025). Likevel viser tallene at det vil selges 53.056 færre elbiler og 21.087 hybrider og ladbare hybrider.

Vil ha ekstra vrakpant

– Lavt nybilsalg vil strupe det grønne skiftet. En stadig eldre bilpark og færre solgte elbiler vil gjøre det vanskelig å nå våre klimamål. Vi må etablere en politikk som bidrar til å ta ut bilene som forurenser mest, og bidra til at alle kan kjøre så nye biler som mulig. Økt vrakpant og fjerning av omregistreringsavgiften på nyere brukte biler er tiltak som kan iverksettes umiddelbart, sier Erik Andresen, adm. dir. i Bilimportørenes Landsforening BIL.

– Som en foreløpig løsning bør bileiere som vraker og kjøper en ny elbil få en ekstra vrakpant. Det er uansett ikke rom for merverdiavgift på elbiler, mener Andresen.

Få vekk de eldste bilene

NBF og BIL har sammen med NAF foreslått at vrakpanten økes med 5.000 kroner umiddelbart. I tillegg mener de omregistreringsavgiften for biler under 10 år bør fjernes. En ny permanent modell for vrakpremie bør etableres på sikt.

– Det er ikke noen tvil om det ville være positivt for både klima og trafikksikkerheten å få vekk flere av de eldste bilene. I Sverige foreslår Trafikkverket at alle biler over 20 år bør vrakes, avslutter Nilsen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken