Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Venstre har inngått avtale for å danne fylkesråd. Det melder de fire partiene i en pressemelding fredag.

Partiene er enige om følgende posisjoner:

Høyre får fylkesordfører.

Senterpartiet vil de to første årene i valgperioden ha fylkesrådsleder og råd for finans- og organisasjon. Fra oktober 2025 vil Senterpartiet ha nestleder og råd for finans- og organisasjon og råd for plan og næring.

Høyre vil de to første årene i valgperioden ha nestleder og råd for samferdsel og råd for utdanning og kompetanse. Fra oktober 2025 vil Høyre ha fylkesrådsleder og råd for utdanning og kompetanse.

Fremskrittspartiet vil de to første årene av valgperioden ha råd for plan og næring. Fra oktober 2025 vil Fremskrittspartiet ha råd for samferdsel.

Venstre vil hele valgperioden ha råd for samfunn og klima.