Det er konklusjonen etter at statsforetaket har analysert de ferske takstresultatene. Det skriver Statskog i en pressemelding.

Tre områder unntas for rypejakt denne sesongen: Senja, Kongsvoll og Rendalen. I alle de andre fuglejaktområdene åpner Statskog for jakt på rype og skogsfugl, men regulerer samtidig jakttrykket.

Tilpasset jakt i det enkelte område

– Vi tilpasser hvor mye det blir jaktet i det enkelte jaktterreng. Noen steder blir tilnærmet uten begrensninger, mens i andre områder tilsier tellingene våre at vi skal være mer forsiktige, sier fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Maksfangst i hele landet

Statskog regulerer med antallsbegrensning, ikke med kvoter. Justering av antall jaktdager i terrenget gir en sikrere styring av jakttrykket.

Likevel har Statskog en regel om maksfangst på 4 ryper og 2 skogsfugl, som gjelder på alle Statskogs jaktområder. Herunder også blant annet i Rana, Hemnes og resten av Nordland, i følge Statskogs oversikt på sine nettsider, sist oppdatert tirsdag denne uken.

– En så høy grense begrenser knapt noens jaktutøvelse, men det er likevel en ekstra sikkerhet mot for høy avskyting i enkeltområder. Det handler også om å beholde en allmenn aksept for rype- og skogsfugljakt, sier Breisjøberget.

For lav reproduksjon tre steder

De tre områdene som stenges, har for lav kyllingproduksjon til å tillate jakt og samtidig opprettholde en bestand i balanse.

For Senja varierer tallene i taksområdet, men Statskogs arealer viser isolert sett en for svak reproduksjon. Også på Kongsvoll og Rendalen er kyllingproduksjonen for lav.