Det legemeldte sykefraværet var på 6,3 prosent i andre kvartal i Nordland. Dette er en økning på 4,0 prosent fra samme kvartal i fjor. Det høyeste sykefraværet finner vi innen helse- og sosialtjenester.

– I Nordland har vi et vedvarende høyt sykefravær innen helse- og sosialtjenestene, som har omtrent en fjerdedel av alle sysselsatte i fylket. Med et sykefravær på 8,9 prosent utgjør dette en tredjedel av totalt antall tapte dagsverk i andre kvartal i Nordland. Samtidig vet vi at det er store rekrutteringsutfordringer innenfor samme næring, sier avdelingsdirektør ved NAV Nordland, Petter Bugge Richardsen i en pressemelding.

I de store bykommunene Bodø, Narvik, Rana og Vefsn er det legemeldte sykefraværet henholdsvis 5,8 prosent, 7,6 prosent, 6,2 prosent, og 7,0 prosent. Summen av sykefraværet i disse fire kommunene utgjør halvparten av alle tapte dagsverk i fylket.

Store variasjoner

Fylkets laveste legemeldte sykefravær finner vi i Grane kommune, med 3,3 prosent sykefravær. Høyest legemeldt sykefravær finner vi i Vega kommune med 8,9 prosent sykefravær.

Nordland har, sammen med Troms og Finnmark, det høyeste sykefraværet i landet. Oslo hadde lavest sykefravær med 4,1 prosent. Landet som helhet hadde et sykefravær på 5,3 prosent.

Lokalt er det ganske store variasjoner. Lurøy med 3,6 prosent sykefravær er blant de med aller lavest sykefravær i fylket, mens Hemnes, Nesna og Træna er over sju prosent.

Statistikken for de siste fem årene tyder på at det er en trend som har vedvart. Særlig Hemnes har hatt en gradvis og høy økning i sykefraværet siden 2017 og fram til i dag.

Slik har det legemeldte sykefraværet endret seg i de seks kommunene på Nord-Helgeland de siste fem årene:

Kommune:2017:2018:2019:2020:2021:
Rana5,8 %5,5 %5,8 %6,2 %6,2 %
Hemnes5,7 %5,8 %6,2 %7,1 %7,4 %
Nesna6,0 %6,9 %7,7 %4,2 %7,4 %
Lurøy3,3 %4,5 %4,3 %4,6 %3,6 %
Træna6,7 %4,6 %7,5 %7,1 %7,0 %
Rødøy5,1 %4,4 %4,1 %3,5 %5,2 %

Flest kvinner

Over 40 prosent av alle sysselsatte kvinner i Nordland jobber innen helse- og sosialtjenesten, og innad i næringen er 8 av 10 sysselsatte kvinner. Sykefraværet for kvinner i denne næringen var på 9,8 prosent, mens det for menn var på 5,2 prosent.

Også totalt er det legemeldte sykefraværet i Nordland høyere for kvinner enn for menn. I Nordland var det legemeldte sykefraværet på 8,4 prosent for kvinner i andre kvartal og 4,6 prosent for menn. Det har vært nedgang på 0,6 prosent fra samme kvartal i fjor for menn, mens sykefraværet for kvinner har økt med 7,3 prosent.

Det er fortsatt diagnosene muskel- og skjelettlidelser (41 prosent) og psykiske lidelser (22,7 prosent) som representerer den høyeste andelen av det totale sykefraværet.

– Ansvaret for å jobbe med denne problematikken ligger hos alle partene i arbeidslivet, sier Richardsen.