Slik skal Statens vegvesen bruke korona-millionene i Krisepakke 3 i Nord-Norge - prosjekter i Rana og Hemnes på lista