Gå til sidens hovedinnhold

Slik svarer Helse Nord Fred Allan og kreftpasienter fra Helgeland: – De fleste av de pasientene som ikke får behandling innen anbefalt frist, venter få dager ut over det som er anbefalt. Dermed er det lite risiko for at det har betydning for prognosen

Men administrerende direktør Cecilie Daae erkjenner at Helse Nord har for lange ventetider på oppfølging av kreftpakkeforløp.

- Å få en alvorlig kreftdiagnose er selvsagt svært krevende, ikke minst det å vente på nødvendig operasjon. Helse Nord ønsker å forsikre om at pasienter med tarmkreft er i et system som skal prioritere og håndtere dette på en god og trygg måte. Samtidig erkjenner vi at vi har for lange ventetider på oppfølging av flere kreftpakkeforløp. Det må vi endre, og det er tett dialog mellom Helse Nord RHF og helseforetakene i nord knyttet til dette, sier administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae til Rana Blad.

Les også

Fred Allan fra Rana har kreft i tykktarmen som krever kjapp operasjon, men må vente: – Hvorfor må jeg leve med usikkerhet og redsel når jeg kunne blitt operert på få dager på Mo?

Ikke nok operasjonskapasitet

Hun svarer på e-post etter at vi fredag ettermiddag ba om en kommentar til statusen Fred Allan Jakobsen la ut på sin facebook side, etter at ranværingen samme dag hadde fått beskjed om at han har tarmkreft, at han bør opereres kjapt, men at verken Nordlandssykehuset Bodø, UNN i Tromsø eller Oslo universitetssykehuset kunne ta ham inn nå.

Fred Allan Jakobsen skrev dette:

«Kjære Cecilie Daae. I dag fikk jeg konstatert kreft i tykktarmen, den snørper inn tarmen slik at det er veldig liten åpning. Dette krever en kjapp operasjon, det er bare det at hverken Tromsø, Bodø eller Oslo har kapasitet til å operere meg på 14 dager til en måned. Så svar meg på dette. Hvorfor er ditt politiske spill verdt mer enn mitt liv? Hvorfor må jeg leve med usikkerhet og redsel, når jeg kunne blitt operert på få dager på Mo. Håper du kan svare meg på dette. Hilsen en fortvilt kreftpasient.

I en e-post velger Helse Nords Cecilie Daae ikke å svare konkret på spørsmålet til den 53 år gamle ranværingen. Den siste tida har Rana Blad formidlet flere pasienthistorier, der pasienter fra Helgeland har fortalt at de ikke får operert tarmkreft innen fristene som pakkeforløp kreft anbefaler.

Les også

Unni fra Rana måtte vente 38 dager på tarmkreftoperasjon i Bodø i stedet for 14 som anbefalt: – Jeg tenkte, nå er livet over

I vår kom det fram at Nordlandssykehuset ikke har kapasitet til også å operere tarmkreftpasienter fra Helgeland innen fristene, etter at Helse Nord i oktober i fjor vedtok å flytte tarmkreftkirurgien fra Helgeland. Medisinsk direktør i Helgelandssykehuset, Fred A. Mürer informerte på styremøtet 30. september at 29 tarmkreftpasienter fra Helgeland siden 1. januar, ikke har fått behandling etter anbefalte frister.

- Ikke godt nok

- Med hensyn til lengre ventetider har Nordlandssykehuset gått gjennom ventetida for tarmkreftpasientene henvist til dem. De fleste av de pasientene som ikke får behandling innen anbefalt frist, venter få dager ut over det som er anbefalt. Dermed er det lite risiko for at det har betydning for prognosen, sier Cecilie Daae i Helse Nord og legger til:

- Men det er selvsagt forståelig at det å vente oppleves å være belastende både for pasient og pårørende. Pasientene får i tillegg individuell vurdering av hastegrad. Det er likevel ikke godt nok at pasienter venter lengre enn anbefalt, og det er uten tvil en belastning for pasientene når ventetiden skaper usikkerhet. I sykehusene jobbes det grundig for å få ned ventetiden for denne pasientgruppa. Informasjon til pasienter om prognose og videre behandlingsforløp er svært viktig for å redusere usikkerhet.

Les også

29 tarmkreftpasienter fra Helgeland har siden 1. januar fått forlenget behandlingstid: – Denne kirurgien ble flyttet av politiske årsaker, og vi kan ikke gjøre noe. Det er grusomt at det går utover mennesker

Helsetilsynet var på stedlig tilsyn ved sykehuset i Sandnessjøen 8. og 9. oktober i fjor. Foreløpig rapport forelå i juni i år, og nå viser Helse Nord til at de venter på den endelige rapporten.

- Helgelandssykehuset ønsker ikke gjenoppta denne aktiviteten før rapporten foreligger og har også jobbet med ulike kvalitetssikringsprosjekter gjennom 2021 med et felles fagmiljø uavhengig av lokalisering. Når Helsetilsynets rapport kommer vil vi i dialog ta arbeidet videre. Det regionale helseforetaket vil ta stilling til en mulig tilbakeføring av tarmkreftkirurgiaktiviteten til Helgelandssykehuset når et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag tilsier det, sier Cecilie Daae.

Avventer Helsetilsynets rapport

Hun understreker i sitt svar på e-post at alle kirurgiske inngrep skal skje innenfor et kvalitetssystem som sammenholder egne resultat mot aksepterte kvalitetsnormer.

Les også

Det Ragnhild Storvoll har opplevd er en direkte konsekvens av den hodeløse flyttinga av tarmkreftkirurgien

- Helsetilsynets foreløpige rapport reiser kritikk mot Helgelandssykehuset for mangel på systematisk oppfølging av egne kvalitetsdata. Den midlertidige flyttingen av tarmkreftoperasjonene til Nordlandssykehuset Bodø handlet om en samlet vurdering for behov for et tydelig, og forutsigbart behandlingstilbud, og trygghet for pasienter og pårørende. Helse Nord var klar over at en flytting av behandlingstilbudet til Nordlandssykehuset ville vekke reaksjoner. En helhetlig vurdering lå til grunn for dette, sier Cecilie Daae.

Tirsdag kommer Helse Nords leder til Mo i Rana og kommunestyret, for å informere om status i Nye Helgelandssykehuset og svare på spørsmål fra politikerne. Helgeland sykehusaksjon mobiliserer til lunsjaksjon på rådhusplassen.

Les også

Ida Bukholm: – Å gå rundt med en kreftsvulst i magen, er en enorm påkjenning. Vi vet at lenger ventetid øker risikoen for spredning

Les også

Kreftforeningens toppleder om pasienter som ikke får operasjon innen frister: – Uansett årsak er det ikke godt nok hvis pasientene må ta støyten

Les også

Hendelsene/dødsfall ble ikke varslet til politi eller Helsetilsynet av ansatte i Sandnessjøen. Knyttes til lokaliseringskrangelen