Med bakgrunn i mangel på frisører og lærlinger i bransjen har fylkesråd for utdanning og kompetanse i Nordland, Elin Dahlseng Eide, tatt kontakt med NHO Nordland for å se på hvordan det kan samarbeides bedre med bransjen og hvilke tiltak som kan være aktuelle for å snu den negative trenden og også gjøre utdanningen mer interessant.

– Dette er en av de utdanningene og næringene som sliter med rekruttering, da må vi samarbeide og jeg vil som fylkesråd for utdanning og kompetanse bidra, sier Elin Dahlseng Eide.

– Framsnakking av yrkesfag en hul øvelse

Regiondirektør i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen, sier yrkesfag i mange år har vært framsnakket på nasjonalt politisk nivå. Men:

– Det blir ofte en hul øvelse, for det er ikke tvil om at det er høyere akademisk utdanning som egentlig gjelder. Det møter vi også ofte når vi snakker med ungdom og de som gir råd til ungdom. Så det er en avstand mellom festtalene og det som ligger mellom linjene, sier Daniel Bjarmann-Simonsen.

Eide har ennå ikke vært i direkte dialog med noen av frisørlaugene i Nordland, og har i første omgang initiert et møte med NHO Nordland for å se på mulighetene for å øke antall søkere til frisørutdanningen og få opp rekrutteringen til frisørbransjen i fylket.

– Vi må sette oss ned i lag og se på hva vi kan gjøre. Vi kan ikke bestemme hvor ungdommene kan søke, men det er viktig å peke på mulighetene som er mange i de kreative yrkene, sier Elin Dahlseng Eide.

Bjarmann-Simonsen er fornøyd med at fylkesråden er offensiv i saken og at det nå mobiliseres.

– Det sies vi ikke kan leve av å klippe håret til hverandre, men det er jo helt feil, for det kan vi godt. Håret gror, vi trenger flere frisører og dette må vi gjøre noe med. Nordland er fylket med flest søkere til yrkesfag, så vi leverer fagarbeidere til mange bransjer. Men noen yrker sliter, blant annet restaurant- og matfag og frisør. Her må det legges inn et kraftstøt og det må vi snakke med fylkesråden om.

Tiendeklassinger og valg neste år en syretest

Han trekker fram tre punkter han mener det er essensielt å ha fokus på:

  • Vise mulighetsrommet for kreativ utfoldelse og personlig utvikling i frisøryrket
  • Få fram hvilket samfunnsansvar bransjen tar og kommunisere ut plussfaktorene arbeidsmiljø, trygghet og kvalitet
  • Bygge omdømme og vise at frisør er en karriereveg som kan vare i mer enn fem og ti år

– En syretest vil være om vi får gjort framstøt mot de som gjør sine yrkesvalg på nyåret. Får vi flere tiendeklassinger til å velge frisør så har vi lyktes. Så er det ei utfordring å holde på dem, det må vi også jobbe med i bransjen. Hva ungdommene søker og hva som påvirker valgene går i sykluser, vi må se på hvordan vi kan mobilisere flere søkere slik at vi får levert nok lærlinger og kandidater til frisørbedriftene. Her var vi god erfaring fra andre bransjer, som bygg og anlegg, sier Bjarmann-Simonsen.

– Når blir møtet?

– Det kommer til å skje ganske så asap, nå i høst, sier Eide.

– Vi trenger frisører og det er en grunn til at vi har prioritert å opprettholde utdanningen i Mosjøen til tross for lavt søkertall. Utfordringen gjelder hele fylket, og landet for øvrig, og det er viktig å få presentert for ungdommen mulighetene du har med en slik utdanning. Vi ønsker å sette i gang konkrete tiltak kjapt, avslutter fylkesråden.

Les også

Aicha (30) jobber med «det perfekte»: – Skjønnhet finnes i alle. Vær stolt av den du er

Les også

Jokeren og drømmeren

Les også

Frisørenes førstedame tok hevn: – Jeg er ikke redd noe eller noen. Derfor har jeg også fått et utrolig artig jobbliv! Men uten mannen min hadde det aldri gått