Boligtilskuddsordningen på opp mot 200.000 kroner til unge i etableringsfasen er det slutt på i Hemnes kommune.

Torsdag 12. januar ble avgjørelsen tatt.

Et enstemmig kommunestyre gikk inn for å avvikle ordningen med boligtilskudd, etter at kommunedirektøren innstilte på det, skriver Hemnes kommune på sine sider.

Begrunnelsen er at politikerne ikke lengre fant rom i den økonomiske rammen til kommunen til å forlenge ordningen.