Slutten for Gruben ILs storhallplaner? Rådmannen innstiller på kommunens eget prosjekt