– Smittevernlager vil bare vare i to uker

Nordlandssykehuset tør ikke senke beredskapsnivået.