Det er Rana kommune som i en pressemelding melder at arbeidet med å bygge nye Andfjellet bru starter opp i begynnelsen av juli 2022.

Arbeidet med å bygge brua skal pågå til januar 2023 og med sluttarrondering i juli 2023. Prosjektet har et budsjett på 33,7 millioner kroner og det er HAK Entreprenør AS med underentreprenørene HJH Fjell og Anleggsentreprenør AS og Norsk Spennbetong AS som skal utføre arbeidet for Rana kommune.

Den nye brua bygges som en følge av at den gamle ble tatt i flommen i 2020. Siden da har det stått en midlertidig bru på stedet. Den nye brua skal etableres på samme sted som den flomtatte brua.

Under anleggsperioden vil den midlertidige brua og veien være åpen det meste av tiden. Imidlertid vil det være behov for å å stenge veien helt i kortere perioder, dette vil bli varslet i forkant.

Prosjektet omfatter:

- Flytting av luftspenn (utføres av Linea AS)

- Riving av gamle landkar og etablering av nye,

- Bygging av betongbru

- Etablering av tilførselsveger

- Tilpasning av avkjørsler/sideveier

- Plastring og erosjonsarbeider

- Fjerning av midlertidig bru (utføres av Statens vegvesen)

- Terrengarrondering

Ett år siden 1000-årsflommen «Sally»: Se bildene fra den dramatiske flomdagen i Rana