Gå til sidens hovedinnhold

De foreslåtte snøscooterløypene legger beslag på så godt som alle de attraktive dalførene og lavereliggende fjellområdene

Artikkelen er over 6 år gammel

Hvilket omdømme ønsker egentlig Hemnes kommune seg med hensyn til forvaltning av det tradisjonelle friluftslivet, spør Rana Blad-leser.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

LESERBREV: Hemnes Kommune er den vakreste kommunen på Helgeland, mellom smul sjø og evig snø. Det er en kommune som har en naturgitt juvel mange kan misunne den, Okstindmassivet. Nord-Norges høyeste fjell og Norges eldste isbre ligger her. Det gjør at turglade mennesker fra fjern og nær kommer til Hemnes kommune. Det gjør også at mange framsnakker og bryr seg om akkurat denne kommunen. Okstindan har nasjonale og internasjonale kvaliteter i et friluftslivsperspektiv, og det er det mange som har oppdaget de siste åra. Kanskje spesielt på grunn av den spektakulære Rabothytta.

2. juni vedtok formannskapet i Hemnes kommune å sende ut sin innstilling på plan for skuterløyper til høring. For de interesserte ligger alle saksdokumenter på Hemnes kommune sin hjemmeside. Det er foreslått 10 løyper for fornøyelsekjøring med skuter. I sum er det 21 mil med løyper som skal tilrettelegges og vedlikeholdes med blant annet kommunens skattepenger. Ser du på kommunekartet ligger løypene som et nett over store deler av kommunen.

Flere av de foreslåtte løypene rundt Okstindmassivet er markert med «store negative konsekvenser for friluftslivet» og er i rapporten for verdsetting av friluftsområder satt i kategori A, det vil si mest verdifull. Likevel er anbefalingen fra kommunen å tillate fornøyelseskjøring med skuter der. De konkluderer alle de 10 løypene som mulige. Resultatet er at for å komme seg til Okstindmassivet via de mest naturlige turrutene må en gå langs med eller krysse skuterløyper. De foreslåtte løypene legger også beslag på så godt som alle de attraktive dalførene og lavereliggende fjellområdene.

Stortingets vedtak til lov og forskrift i sak om fornøyelseskjøring med skuter sier «Ved fastsetting av løypene skal kommunen ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet». Dette detaljeres ytterligere i forskriftene med blant annet å si at «Hensynet til friluftslivet står derfor i en særstilling. Kommunen bør ikke legge snøscooterløyper i blant annet viktige eller svært viktige friluftsområder». Flere mil av løypene ligger i det som er klassifisert som svært viktige friluftsområder, og enda flere i viktige friluftsområder. Da kan man sannelig undre seg over kvaliteten på, og vurderingene i saksbehandlingen når det gjelder det foreslåtte løypenettet. Og man kan også undre seg på om det er lagt energi i å prøve å lytte til de som taler friluftslivets sak.

I Hemnes kommune finnes det negative krefter som i lang tid har arbeidet for å skade den frivillige innsatsen som legges ned for å få et aktivt friluftsliv i kommunen. Dette har for eksempel vært trakassering av enkeltpersoner, fremsetning av trusler, fjerning av turskilt, ødelegging av løypemerking og hyttelåser. De negative omtalene finner sted utenfor normale demokratiske veier, som i sosiale medier. Men det påvirker like fullt mulighetene til å bære fram friluftslivets interesser i demokratiske prosesser, som i saken om fornøyelseskjøring med skuter. Livet i en liten kommune som Hemnes er tettvevd, og enkeltpersoner må ofte bære flere hatter samtidig.

Når en så ser resultatet av prosessen med løypenett for fornøyelesekjøring med skuter så er det verd å sette spørsmålstegn ved både kvalitet, profesjonalitet og om de negative kreftene påvirker de demokratiske prosessene. I denne saken blir åpenbart verken interessene for det tradisjonelle friluftslivet, og heller ikke reindrifta tatt hensyn til.

Da blir det betimelig å stille dette siste spørsmålet- hvilket omdømme ønsker egentlig Hemnes kommune seg med hensyn til forvaltning av det tradisjonelle friluftslivet? Det er fortsatt mulig å dreie om, og faktisk ta hensyn til det tradisjonelle friluftslivet samtidig som en legger til rette for fornøyelseskjøring med skuter. Det er mulig å starte forsiktig ut med et løypenett og høste erfaringer. Og det er også mulig å se og lære av andre, prosessen i for eksempel Rana Kommune i samme sak ser ut til å ha en helt annen kvalitet og profesjonalitet over seg.

Lykke til i det videre arbeidet!

Ann Karin Krogli, turglad

FØLG SAKEN - LES ALT OM SNØSCOOTER-DEBATTEN HER

Kommentarer til denne saken