Fem menn vil bli kommunalsjef i Herøy - en av søkerne er fra Rana