Rådmann Robert Pettersen er fornøyd med at Rana kommune leverer et regnskapsmessig overskudd på 44,5 millioner kroner. Ikke minst fordi det skjer i et år preget av store omstillingsprosesser.

– Langsiktig og bærekraftig økonomistyring gir resultater, går det fram av ei pressemelding fra Rana kommune, som fortsetter slik:

– Årsregnskapet for Rana kommune viser solide resultat med god kontroll på drifta. 20 millioner kroner er overført overskudd fra drifta i 2017. Årsoppgjøret avdekket lavere pensjonsutgifter enn budsjettert, noe som også bidrar til resultatet. Ellers er driftsresultatene for tredje år på rad preget av høyere skatteinngang enn forutsatt i statsbudsjettet.

Gir handlingsrom

De totale driftsinntektene i 2018 var 2,15 milliarder kroner. Det ble investert for 293 millioner kroner.

Ureviderte regnskapstall viser et netto driftsresultat på 116 millioner kroner. Dette utgjør 5,4 prosent av driftsinntektene i 2018, mot 4,7 prosent i 2017. Bedre resultat forklares med ekstrainnbetalinger fra Terra-oppgjøret.

Les også

Alle spekulasjoner er gjort til skamme, og enhver tvil om at Norges neste storflyplass skal bygges på Helgeland er ryddet av veien

 

– Gode resultat over flere år gir kommunen handlingsrom og midler til egenkapital til planlagte investeringer. I 2018 overføres 64 millioner kroner til egenkapital til investering, opplyser rådmannen.

 

En sunn og langsiktig økonomistyring gir et solid fundament for investeringer og drift. Det er viktig for kommunen å ha økonomi til å være samfunnsbygger. Årets resultat gjør oss bedre rustet til å realisere oppgaver som flyplass og dypvannskai. Resultatet bidrar til at vi kan gjennomføre viktige investeringer som skoleløftet, samtidig som kommunens velferdstjenester ivaretas på en god måte, sier rådmann Robert Pettersen og viser til at:

Rana kommune i løpet av de siste årene har arbeidet målrettet for å styrke økonomien og etablere gode tjenester tilpasset de økonomiske rammene. Nå viser omstillinga virkning; fra merforbruk i drifta i 2015 til mindreforbruk i 2016, 2017 og i 2018.

– De ansatte håndterer omstilling

– Dette viser at kommunens ansatte håndterer omstilling, og at økonomistyringen er god, sier Robert Pettersen i pressemeldinga.

Han er spesielt fornøyd med at tjenesteområdene leverer i et år med omstillingsutfordringer og omorganiseringer, og mener Rana kommune leverer gode tjenester til innbyggerne.