Senterpartiet har de siste årene scoret stort på meningsmålinger, bl.a. pga sin kamp mot sentralisering. Partileder Vedum poengterte senest under partilederdebatten i Arendal, hvor viktig det er at tjenester ytes nært folk.

I et innlegg på facebook, 07.08.21, minner Bent-Joacim Bentzen om at det var «fesk og potedes» som bygget landet før vi fant oljen. Videre skriver han, «Dere veit jo at jeg vil ha tjenester nært folk og et levende land både i by og bygd, Norge er annerledeslandet som ikke kan være annerledes nok.»

Til tross for de fine ordene, foreslo fylkesråd for infrastruktur og samferdsel, Bent-Joacim Bentzen, i 2020, å sløyfe alle signalanløp av Nord-Solvær, ei øy med 7 fastboende og 20-30 fritidshus som er jevnlig i bruk fra mars/april til oktober. Båten passerer flere ganger daglig 20-30 meter fra kaia. Hurtigbåten er eneste tilbud for offentlig transport og det drives næringsvirksomhet på øya.

Etter protester greide vi å få beholde signalanløp onsdag, fredag og søndag, et tilbud som er blitt redusert i juli og august fordi det skal fraktes turister til Myken.

Det har kommet meg for øret, at administrasjon/fylkesting og fylkesråd, har trodd vi i Nord-Solvær er fornøyd med de anløpene vi blir avspist med, dette til tross for at undertegnede i brev av 13.05 og 18.07 har skrevet brev til fylkesråd for infrastruktur og samferdsel og stilt konkrete spørsmål angående anløp av Nord-Solvær. (Jeg har ikke fått svar). Dessuten har Tore Larssen skrevet brev hvor han kritiserer dagens opplegg.

Bakgrunnen for å sløyfe signalanløp av Nord-Solvær, ble oppgitt å være behov for å spare penger, og det skyldes på mindre bevilgninger fra Staten. Til tross for mindre bevilgninger, hadde Nordland fylkeskommune i 2020 et nettoresultat på 696 millioner kroner.

Dersom man skal tro på de fine ordene fra Senterpartiet, burde det være mulig for fylkesrådet å ofre noen hundre tusen kroner og gjeninnføre daglige signalanløp av Nord-Solvær, hurtigbåten passerer kaia på 20-30 meters avstand.

Det nærmer seg valg og slik det ser ut nå ligger det vel an til regjeringsskifte. Senterpartiet og Arbeiderpartiet kan vel derfor relativt snart få muligheten til å sørge for økte bevilgninger til bl.a. Nordland, slik at fast- og fritidsbeboere i Nord-Solvær kan få tilbake daglige signalanløp av øya.

Det er daglige signalanløp vi ber om, er det ikke reisende eller gods/post, til eller fra, må båten gjerne dra forbi.

Som senterpartivelger i alle år og eier av fritidshus i Nord-Solvær, har det smertet å oppleve at det var Senterpartiet som foreslo å legge ned signalanløp av øya.

Jeg skal stemme i år også, men for første gang er jeg virkelig i tvil om det er verdt å stemme på Senterpartiet, partiet som «vil ha tjenester nært folk»

Nord-Solvær 18.08.2021.

Svein Åsen