Gå til sidens hovedinnhold

Som valgte lokalpolitikere i Alstahaug kommune forsøker vi alltid å ha fokus på hva som er best for innbyggerne våre og regionen vi er en del av

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er nå snart et helt år siden vi fikk det endelige vedtaket i sykehussaken fra helseminister Bent Høie. Interimfasen og prosessen med å finne egnet tomt til det nye hovedsykehuset på Helgeland er i gang, og fristen for å sende inn forslag til Helgelandssykehuset er 1. februar. Alstahaug vil sende inn forslag på de tomtene vi har tilgjengelig, i tillegg har vi vært i kontakt med private grunneiere som vurderer å sende inn egne forslag.

Vi har over noe tid forsøkt å løfte den lokale debatten fra stort sett å omhandle tomt, til å dreie mer over på hva innholdet i hovedsykehuset skal være. Dette har vært krevende fordi det er svært forståelig at det føles truende for oss i Alstahaug, om en så viktig arbeidsplass for kommunen blir løftet ut til nabokommunen. Det kommer vi ikke unna, og det er viktig at vi som er den politiske ledelse ser, forstår og anerkjenner bekymringene som er sentrale for mange som deltar i debatten. Vi har også et ansvar for å legge til rette slik at folk fortsatt ønsker å bosette seg i vår kommune, uansett om et nybygg blir i Leirfjord eller Alstahaug.

Styrene i Helgelandssykehuset og Helse Nord har nå bestemt klare avgrensninger for tomtesøk. Før det endelige vedtaket ble gjort løftet både vi og andre tydelige stemmer inn den helt klare forventningen om at kystfolket skulle bli hørt. Argumentasjonen som vant frem handlet blant annet om distanse over hav for øyfolket, og om kortest mulig reisevei for alle på Helgeland, spesielt for sørdelen. Denne argumentasjonen ble det lagt stor kraft bak av befolkningen selv, da forslaget fra administrasjonen var et stort sykehus på Mo og et sykehus med i hovedsak elektive operasjoner i Sandnessjøen. Dette kunne vi overhodet ikke godta. Forslaget bar preg av manglende forståelse av geografien på Helgeland, og vi vant frem med saklig argumentasjon omkring det beste for pasienten og likeverdige helsetjenester. Disse hensynene vil selvsagt også være helt essensielle i valg av tomt, og de faglige vurderingene rundt dette vil bli en del av silingen av tomtene, i tillegg til andre fundamentale momenter som grunnforhold og rekruttering.

Nå, når vi står foran tomtevalg, bør vi forsøke å ha det samme fokuset i fellesskap. Det er viktig med plassering, men vi må være enige om det aller viktigste er innholdet i Hovedsykehuset for Helgeland, og at det faktisk blir det det skal være. Vi er avhengige av å ha med oss befolkningen når vi går inn i denne «etappen», for selv om plassering selvfølgelig betyr mye for oss også, (som det gjør for alle andre), er det innholdet vi nå løfte opp og frem. Vi bør ikke stille oss lagelig til for splitt og hersk, men holde på det fokuset vi har hatt hele veien; pasientens beste. Innholdet i det nye sykehuset vil bestemme om det blir et fullverdig Hovedsykehus, og der har vi klare forventninger om en ryddig og god prosess. Vi håper at dere alle setter ring rundt dette kravet og løfter det frem som førsteprioritet.

I likhet med mange har vi hatt store bekymringer rundt prosessen i det siste, spesielt rundt det som så langt er gjort når det gjelder nye ansettelser i Helgelandssykehuset. Vi forventer nå at det skal komme klare instrukser i utlysningene av nye stillinger, som helt klart viser at ledelse og hovedkontor med tilhørende funksjoner i Hovedsykehuset skal ha Sandnessjøen som arbeidssted. Det er ingen grunn til at dette skal hale mer ut i tid. Dette har vi vært tydelige på i møter, både med Helse Nord og Helgelandssykehuset, senest 11. jan. 2021. Heldigvis har vi nå fått svært tydelige signaler fra styreleder i Helgelandsykehuset om at styret jobber med det mål i sikte; å gjennomføre vedtaket fra Høie. I tillegg har vi fått garantier fra adm.dir Hulda Gunnlaugsdottir om at kjøpet av sykehjemmet på Selfors ikke utløser at funksjoner skal flyttes fra Mosjøen til Rana. Det er et viktig signal som også gir oss ro rundt bekymringer om trenering av vedtaket, samtidig som adm.dir avkrefter at funksjoner blir flyttet i «det stille». Fra vår side er vi klare på at tilliten til den videre prosessen er helt avhengig av den fremgangen vi ser for å gjennomføre helseministerens vedtak.

Vi jobber for fullt for at Bent Høie sitt vedtak skal gjennomføres, og vi forventer at vi ser konturene av dette tidlig i 2021. Hovedsykehuset for Helgeland skal ligge enten i selve Sandnessjøen, eller i svært nær omegn. Hver og en bør utfordre seg selv på hva som er viktigst, at det blir et godt sykehus innholdsmessig, at det er et sykehus som vil rekruttere nye leger, jordmødre og sykepleiere, eller om du får noen minutters lengre reisevei? Vår påstand og bekymring er at man ikke vil bli hørt på vurderingene rundt innhold i hovedsykehuset, om man kun har fokus på det siste momentet. Som valgte lokalpolitikere i Alstahaug kommune forsøker vi alltid å ha fokus på hva som er best for innbyggerne våre og regionen vi er en del av. I denne saken krever det at vi har et overordnet blikk. Vi fortsetter å ha fokus på det beste for pasienten, innholdet i det nye Hovedsykehuset og samarbeid med våre naboer. Vi er fast bestemt på at det er den strategien som vil være til det beste for oss fremover når det gjelder å bli hørt.

Ordfører Peter Talseth og varaordfører Hanne Benedikte Wiig

Alstahaug kommune