Når det nye fylkestinget møtes for første gang, er det på Mo: - På tross av at vi har satt av fire dager til dette konstituerende fylkestinget, vil det nok bli ganske så travelt