Nordland Venstre: Tunnel under fjorden er urealistisk

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Nordland Venstre mener det er å kaste blår i øynene på øyboerne på Helgeland ved å gå inn for videreutvikling av et konsept som innebærer tunnel under Alstenfjorden. Det ikke er riktig å ikke sette samfunn « på vent» ved å forespeile løsninger som vil ta flere tiår før de kanskje kan realiseres, mener gruppeleder for Venstre May Valle.

Venstre setter derfor fram følgende forslag til vedtak under fylkestingets behandling.

Konseptvalgutredning KVU for fv 17 Brønnøy-Alstahaug med Herøy, Dønna og Vega - vedtak konseptvalg

Forslag til vedtak:

«Nordland fylkesting tar utredningen i saken til orientering. Tunnel under Altsten-fjorden ansees ikke som realistisk å gjennomføre i overskuelig framtid.

Samferdselsløsninger for dette området avklares og gis en helhetlig vurdering ved rullering av Regional Transportplan.»

Nordland Venstre

May Valle

Denne saken skal opp i fylkestinget denne uka.

Artikkeltags