De tre tingrettene på Helgeland, Rana, Brønnøy og Alstahaug tingretter, skal bli til en. Det ble kjent under presentasjonen av årets budsjettforlik på Stortinget. Derved videreføres og styrkes samhandlingen mellom de ansatte ved tingrettene på Helgeland.

Tar etter Helgeland

Alstahaug tingrett og Rana tingrett innledet et formelt samarbeid i 2015. I 2016 kom Brønnøy tingrett med på laget. Siden da har de ansatte i tingrettene på Helgeland jobbet ufortrødent med å utvikle et best mulig grunnlag for samhandling. Målet med samarbeidet har vært å skape best mulige tjenester for innbyggerne på Helgeland, levert så hurtig som mulig. For å nå dette målet, har Bente i Brønnøy tingrett utført tjenester for Rana tingrett. Terje har reist fra Brønnøysund til Mosjøen for å ta saker for Alstahaug tingrett. Brit i Alstahaug tingrett har hatt nær kontakt med Randi og Anne Mette i Rana tingrett for å utvikle digitale løsninger for avvikling av saker. Heine i Alstahaug tingrett har arbeidet som felles kontorsjef for samtlige ansatte. Dommerne og saksbehandlerne har hatt jevnlige møter og stadige diskusjoner for å utvikle det faglige grunnlaget for vår virksomhet. Jeg kunne nevnt utallige øvrige tiltak som vi har utført for å nå målet. Alle ansatte har bidratt med en formidabel innsats.

Det er en nasjonal domstolsreform som nå blir vedtatt. Etter sitt innhold skaper denne reformen samme løsning nasjonalt som det vi på Helgeland har utviklet allerede. Derved er det Helgelands-modellen som nå blir en nasjonal modell.

Alle beholder jobben

Det ligger i reformen at samtlige ansatte beholder sine stillinger, og at samtlige kontorer som er bemannet i dag, fremdeles skal være bemannet. Derved opprettholdes nærheten til brukerne, og nærheten til de stedlige advokatene. Dette har vært et viktig politisk mål, til tross for at de faglige råd har gått i en annen retning. Reformen er på denne måten et kompromiss mellom de faglige hensyn og de politiske hensyn.

Som leder for de tre tingrettene på Helgeland er det med stolthet jeg konstaterer at vi her i vår region er innovative og framoverlente, og at vi på denne måten skaper løsninger som danner mønster for nasjonale reformer. Slik sett gir nyheten om domstolsreformen atter en grunn til å være stolt helgelending!