15 år etter at man første gang foreslo å bygge nytt sykehjem har lite skjedd

SLITENT SYKEHJEM: Etter 35 års drift og minimalt vedlikehold, er Nesna sykehjem slitent og trenger store summer til oppgradering. Om det skjer  eller om det blir bygging av nytt, vil bli klart før sommerferien. 
 Foto: Ingeborg Andreassen

SLITENT SYKEHJEM: Etter 35 års drift og minimalt vedlikehold, er Nesna sykehjem slitent og trenger store summer til oppgradering. Om det skjer eller om det blir bygging av nytt, vil bli klart før sommerferien. Foto: Ingeborg Andreassen

Artikkelen er over 5 år gammel

Nå klager både beboere og ansatte på luftkvaliteten ved det 35 år gamle og nedslitte sykehjemmet.

DEL

NESNA: Nyttårsønsket fra  politikerne i Nesna ble sendt til  administrasjonen før jul; bygge nytt sykehjem eller  oppgradere det gamle bygget.

Det vil ta tid før alle fakta legges på bordet, og leder i plan- og utvikling, Thomas Wirthgen, vil gå grundig til verks for at dokumentasjon skal danne grunnlag for en politisk beslutning før sommerferien.

- Vi skal forholde oss til det gamle bygget og eventuelt bygging av nytt sykehjem der driftskostnader og kostnader ved nytt bygg skal dokumenteres. Da trenger vi tid for å se på dagens situasjon og behov for å komme i mål. Vi er ikke interessert i å legge fram et luftslott, men forholde oss til realitetene og ikke minst kostnadssiden, sier Wirthgen.

Han er opptatt av å legge fram to utredninger som gir et komplett bilde av den bestillingen politikerne etterspør.

Gammelt bygg

Dagens institusjon er ca. 35 år gammel og er nedslitt og lite oppgradert i åras løp. Ordfører Marit Bye (H) uttalte for en tid tilbake at institusjonen er blitt nedprioritert. Arbeidstilsynet har ved flere anledninger vært inne og gitt kommunen pålegg om oppgradering. Inneklimaet er et problem for beboerne og de ansatte, og Wirthgen sier at han er klar over problemet.

- Ventilasjonsanlegget er gammelt og selv om vi årlig har service, så fungerer det ikke optimalt og gir ikke godt inneklima. Bygget er ved flere anledninger blitt bygd om, og her spiller alle ting inn og gir oss utfordringer. Dårlig luft er trasig, og for oss er dette ingen enkel sak sett i forhold til de krav som i dag stilles. Vi blir nødt til å se hele det gamle bygget under ett for totalrenovering og se hva dette koster, sier Wirthgen.

Prioriteres

Han sier at sykehjemmet for hans etat er en prioritert oppgave der nytt ventilasjonsslagg blant annet inngår. - Sykehjemmet er en viktig institusjon i kommunen og det vi nå gjør for inneklimaet er å optimalisere det gamle anlegget, men jeg tror dessverre vi ikke vi vil se den store forbedringen. Men vi skal prøve.

- Anlegget slås av om natta?

- Vi vil se om vi kan utnytte det døgnkontinuerlig 100 prosent, men igjen så vil ikke luftkvaliteten bli kjempebra. Det er en stor utfordring å gå løs på et gammelt bygg.

- Hvor ser du for deg et nytt bygg?

- Et nytt bygg i tilknytning til Havnetunet der vi får samlet alt og ansatte på en plass. Men igjen, dette er et spørsmål om kostnader og hva kommunen har råd til. Vi har to tall å forholde oss til, renovering og nybygg, og for å komme i mål må regnestykkene være realistiske når beslutningen fattes og som skal inn i økonomiplanen sier Thomas Wirthgen.

Ingen ny idé

Forslaget om bygging av ny institusjon er ingen ny idé. Det ble lansert for nesten 15 år siden av daværende Nesna Kommunale Forening og Norsk Helse- og Sosialforbund, som i dag er en del av Fagforbundet.

Rana Blad skrev den gang at fagforbundene mente det måtte bygges et nytt sykehjem med sykehjemsavdeling, avdeling for demente og en avdeling for rehabilitering. De argumenterte for å få et nytt hjem som ga kapasitet til å fylle alle funksjoner og framtidas behov.

Så spørs det hva politikerne i valgåret vil velge, gammelt eller nytt og ikke minst om kommunen kan forsvare en oppgradering av eldreomsorgen i millionklassen.

Ønsker du å holde deg oppdatert på det som skjer på Helgeland? Følg Rana Blad på Facebook og få nyheter, sport, kultur og meninger rett i din nyhetsfeed.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken