Da vi startet studieåret i høst, var det godt å møte studentene og de ansatte på studiested Nesna, klare for et nytt og spennende studieår. Det er inspirerende å oppleve stor positivitet og driv på campus og i utviklingsarbeidet som vi jobber med på Nesna.

Vi er godt i gang med å styrke staben administrativt og faglig, samtidig som har vi startet et arbeid med å oppgradere den fysiske og digitale infrastrukturen på studiestedet. I høst hadde vi gleden av besøk på Nesna av hele ledergruppen i Kunnskapsdepartementet. I tillegg til dette er vi godt i gang med et større utviklingsprosjekt som skal levere forslag til rektor innen mai 2023. Det overordna målet for arbeidet er å skape et attraktivt studiested med en levende campus på Nesna. Barnehagelærer og lærerutdanningen er allerede i gang, mens prosjektet skal komme med forslag til fremtidig aktivitet på Nesna som kommer i tillegg til dette.

I utviklingsprosjektet har vi delt inn arbeidet i fire områder: studietilbud og fagmiljø, rekruttering av studenter og ansatte, velferd og infrastruktur og til slutt organisasjonsmodell. Hvert delprosjekt er satt sammen av omlag 10 personer. Medlemmene har ulik bakgrunn fra offentlig og privat sektor og noen representerer ulike tilbydere av utdanning. I hvert delprosjekt er det også en ansattrepresentant fra studiested Nesna og en studentrepresentant fra Student i Nord. Å få frem målrettede forslag som treffer med arbeidslivet og regionens behov er helt vesentlig for at vi skal lykkes. Derfor er prosjektorganisasjonen så bredt sammensatt.

Vi er i dialog med regionen i forhold til kompetansebehov og opplever et stort engasjement fra både enkeltpersoner og virksomheter. Ved studiestart hadde vi kick-off der alle Helgelandskommuner, vertskommuner i Nord universitet og partiene i fylkestinget var invitert inn. I oktober har det vært innspillsmøter med offentlig og privat sektor. Fremover skal vi møte studenter og ungdommer. Vi har også møter med enkeltaktører som viser interesse eller som er innenfor bransjer som peker seg ut som relevante. Det kommer i tillegg interessante innspill fra enkeltpersoner som har benyttet seg av muligheten til å gå inn på studiested Nesna sin nettside og sende inn forslag til utviklingsprosjektet.

Etter hvert som forslagene fra prosjektet begynner å ta form, er det viktig å teste de ut med samfunnslivet. Derfor har vi opprettet en referansegruppe som skal gi råd underveis, slik at vi treffer med fremtidig studietilbud og tilretteleggingen for høyere utdanning. Referansegruppa består av ungdommens fylkesråd, de største organisasjonene i arbeidslivet, RKK-kontorene og regionrådene på Helgeland, frivilligheten, Helgelandssykehuset, Nesna kommune, næringsforeningene og Nordland og Trøndelag fylkeskommunene.

Vi ser også ut over egen region og organisasjon, derfor arrangerer vi møter og besøk for å lære. Det er mye å hente fra erfaringene som er gjort ved andre studiesteder i Norge og internasjonalt, der man har lyktes med bærekraftige studietilbud på desentraliserte campus.

Det er mye som skjer på og rundt Nesna nå. Til våren vil Nord universitet ta stilling til en klar profil og innhold ved studiested Nesna, basert på et grundig og inkluderende arbeid. Vi gleder oss til resten av prosessen og ikke minst til målet: et attraktivt studiested og en levende campus på Nesna.

Hanne Solheim Hansen, rektor Nord universitet / Øyvind Steinslett, studiestedsleder Nesna / Jan-Oddvar Sørli, prosjektleder utviklingsprosjektet