Bakkeløpet opp Korgfjellet videreføres. Nå gir man enda mer gass