Det er om lag ett år siden Selfors UL satte ned en fem personer stor gruppe som skulle utvikle idrettsanlegget ved skolen på Selfors. For å få kunne gjennomføre et slikt prosjekt måtte man i første rekke få ny disposisjonsrett for området. Den er de nå i ferd med å få for de 40 kommende årene.

– Rana kommune har meddelt oss at dette vil gå i orden, men vi har ennå ikke fått den endelige, skriftlige bekreftelsen, sier Jonny Bohlin, leder for prosjektgruppa i Selfors UL.

Han tar det likevel for gitt at det går i orden.

Bane for breddeidretten

Derfor jobber man nå mer konkret med planene for idrettsplassen. Ett av ønskene til klubben har vært å få til en bane i fullformat igjen.

For en god del år siden ble det satset på en fotballbinge, som ble plassert på den ene halvdelen av fotballbanen. Siden den gang har ingen lag fra Selfors UL som spiller på stor bane, hatt en egen hjemmebane. Det har gått ut over aktiviteten i fotballgruppa.

– Vi ser for oss en bane som er tilpasset breddeidretten. Samtidig kommer vi til å satse på kunstgress, opplyser Bohlin.

Man ser også for seg løpebaner på sikkerhetssonene rundt hovedbanen, et lite tribuneanlegg og et serveringshus.

– Når det gjelder ballbingen kan det hende vi må bygge ny. Den gamle har hatt manglende vedlikehold og vi vet ennå ikke om den er bra nok til å satse på videre. Uansett ser vi for oss at dekket skal få fjernvarme. Rørene går bare 20 meter unna plassen der vi har tenkt å plassere bingen, og det vil ikke koste noe voldsomt å knytte oss på nettet i ettertid, sier Bohlin, som snakker om det han kaller et aldri så lite pilotprosjekt.

– At vi kan ha allaktivitet hele året, er ikke noe som er vanlig for slike binger. Det vil nok vekke en del oppmerksomhet langt utenfor Ranas grenser, framholder Bohlin, som allerede har fått en arkitekt til å utvikle tegninger over området slik de ser det for seg i framtida. For når de gjør et så stort grep som dette, er de opptatt av det også innebærer en forskjønnelse av området.

Skolen skal på sin side se på anlegget i skolegården og utvikle det i tråd med deres ønsker og behov. Men selv om de jobber med hvert sitt prosjekt er tanken å samarbeide slik at resultatet gagner begge parter.

– Jeg tror dette kommer til å bli veldig gunstig for utviklingen på Selfors, sier Bohlin.

Grunnundersøkelse

Det eneste usikkerhetsmomentet med omleggingen av banen, er at den er lagt direkte på ei myr. Det skjedde så tidlig som i 1952. Når de nå skal bygge ved siden av banen må det grunnundersøkelser til for å sikre at man ikke får problemer med grunnen.

– Det er det første vi kommer til å gjøre når vi har planene klar. Disse undersøkelsene vil også være avgjørende for framdriftsplanen. Uansett vil nok utviklingen av anlegget skjedd trinnvis. Vi må tross alt ta hensyn både til inntekter og utgifter oppe i det hele, avslutter en optimistisk Jonny Bohlin.