Mo IL får neppe oppfylt drømmen sin. Banen er for smal, og garderobebygget skal rives