Mo IL om kritikken: – Er vi virkelig en trussel? Nei!