Nesna klarte ikke å bygge videre på den fine sesongstarten