Alex har spesialavtale for å sikre overskudd. Ble tremålshelt i generalprøve