Søndag den 27. oktober går et viktig tog for Rana FKs 3. divisjonsplaner