Sorenskriver Rolf Selfors ledet kampen mellom russen og politiet, i år som før, med myndig hånd og en god dose humor.