Kan Stålkam også komme på banen med fotball? – Forholder oss til årsmøtevedtak