Ingrid Altermark og Sandviken tapte terreng i gullstriden: - Ett poeng er ikke godt nok