Fylkesråden om Fageråsen-planene. – Uten ildsjelene hadde dette knapt latt seg gjøre