I helgen ble det to nye stortap. Rana HK tapte alle 20 kampene i sin debutsesong i 3. divisjon.
- Er du glad sesongen er over?
- Ja, nå er jeg glad sesongen er over, medgir Thor Hågensen.
- Men det var ikke så galt det her med tanke på at fire av spillerne ikke hadde spilt tidligere i år.

- Litt passive

Rana HK har knapt nok hatt spillere nok til å stille lag på slutten av sesongen, men Hågensen tror fortsatt det er liv laga for Rana HK.
- De som sitter i styre og stell må komme mer i hop. Man dannet denne klubben for å ha et damelag og det er spillere nok til det. Vi må ha mer «trøkk» fra ledersida. Jeg har litt inntrykk av at man sitter på hver sin haug - litt sånn som man har gjort innen fotballen, sier Hågensen.
- Det er utrolig mye P17-spillere og det er mange P15-spillere på tur opp. Vi får et problem hvis ikke Rana HK fungerer. Det nytter ikke bare å ha trenere og spillere, man må ha et apparat rundt.
- Man har nok vært litt for passive. Rana HK trakk jo 4. divisjonslaget i august, og det var kanskje dumt gjort. Det er en del spillere som ønsker å spille håndball, men ikke på det nivået som førstelaget er på. I stedet kom samarbeidslaget mellom B&Y og Selfors og de har jo hatt 20-30 spillere. Det er spillere nok, men man må ha folk som har den «gutsen» som skal til i et styre. Men det er ikke nok spillere til at alle klubbene skal ha hvert sitt damelag. Man må samles i et lag, sier Hågensen.

- Miljøet er her

I år har det blitt mange tap og få spillere etter hvert. I tillegg er flere av spillerne på laget ferdig med videregående skole til våren, og mange flytter fra byen og Rana HK.
- Tror du Rana HK stiller lag neste sesong?
- Ja, det tror jeg, sier Hågensen.
- De fleste drar, men det er samme situasjon som i fjor. Etter siste året på videregående skole er de borte ei stund, men noen kommer vel igjen, tror han.
- Miljøet er her, men det må jobbes rundt det. Det må legges godt til rette for spillerne og være «trøkk» fra styret om dette skal fungere.
- Kan du tenke deg å fortsette som trener neste sesong?
- Jeg vet ikke om jeg orker ett år til, sier Hågensen.
- Det blir jo en del reising.