Pengegavene strømmer til den planlagte flerbrukshallen på Lovund. I løpet av denne uka har de så langt fått inn 1,6 millioner kroner fra ulike bedrifter.

Sist ut er Vigner Olaisen AS, som gir hele en million kroner til etableringen av hallen.

Selskapet begrunner dette med et ønske om å bidra til en «kjærkommen sårt tiltrengt storstue for en stadig økende befolkning på Lovund».

– Det blir flere barn og unge på øya, og det er viktig å legge til rette for flere aktiviteter og muligheter for barn og unge på øya, og i kommunen for øvrig, sier daglig leder Aino Olaisen i en pressemelding.

– Som største eier i hjørnesteinsbedriften Nova Sea, er det viktig for Vigner Olaisen as å bidra i prosjekter som øker trivselen og stedets attraktivitet. Bygging av flerbrukshall vil således være et meget viktig tiltak for nå ambisjonene.

– Helt fantastisk, er Bjørn Olviks kommentar.

Han er leder av den såkalte hallgruppen.

– Det er artig å jobbe med et prosjekt som blir backet opp av bedrifter på øya og deres støttespillere. Jeg tror ikke vi skjønner helt hvor mye penger dette er. Det er utrolig at de gir en lottopremie i gave, sier Olvik.

Tidligere har Helgeland Sparebank gått inn med en halv million kroner til byggingen av hallen, mens bodøfirmaet Løvold har gitt 100.000 kroner.

Hallgruppen har lovet private bidrag til etablering av hallen på sju millioner kroner. Med gaven fra Vigner Olaisen har de kommet godt i gang.

– Med det vi har fått inn fra privatpersoner på Lovund, tror jeg vi er oppe i to millioner kroner nå. Det er et stykke igjen til sju millioner, men vi har fått indikasjoner på at det er mer i emning, sier Olvik.

Vigner Olaisen er morselskap til Nordland Marin Yngel AS, Nova Sea AS og Djupvatn AS. Selskapet hadde i fjor et resultat før skatt på drøyt 60 millioner kroner - 20 millioner mer enn året før.

Vigner Olaisen AS eies av Lovundfjellet Holding, som hadde et resultat før skatt på 184,5 millioner kroner i fjor. Dette selskapet eies av Aino Olaisen, Håkon Vigner Lindal Olaisen og Maria Olaisen.